Project Team

India - WRIS Portal Team
Conceptualization
1. Dr. J. R. Sharma
Team Members: Web-GIS Portal Design & Development
Database Design & Management
Servers Administration

1. Mr. Piyush Dubey
2. Mr. Mohamed Ali .S
3. Mr. Amit Kumar
4. Mr. Munish Gorsi
5. Ms. Deepika Achariya

6. Ms. Suman Gurjar
7. Ms. Pragya Chaturvedi
8. Ms. Shilpa Taneja
9. Ms. S. V. Pravalika
10. Ms. Divya Mishra
11. Ms. Jyotsana Chuchra
12. Mr. Samuel Lourdraj .C
13. Mr. Rahul Sharma
14. Mr. V. Srinivasa Reddy
15. Ms. Chitra S. Pai
16. Ms. Manasa Devi .B
17. Ms. Hemlata Gehlot
18. Mr. Devdatta S. Tengshe
19. Mr. Jai Prakash Jyani
20. Mr. Brij Kishor Jashal
Team Members: GIS Database Generation & Organization


1. Ms. Pratima Tak
2. Ms. Himani Singh
3. Ms. Sneha
4. Mr. Goutam Bhati
5. Ms. Ila Agnihotri
6. Ms. Vineeta Sharma
7. Ms. Rashmi Rekha Dutta

8. Mr. Niteen K. Bankar
9. Ms. Kamini Yadav
10. Mr. Debhasish Bhakta
11. Mr. Nitin Chauhan
12. Mr. Sagar S. Salunkhe
13. Mr. Vishal Singh
14. Dr. N. Vyjayanthi
15. Dr. Shirsath Paresh .B
16. Mr. Sanjay Kumar

  \\


India - WRIS Project Team
ISRO Officials CWC Officials
Project Directors Dr. V. V. Rao ( Since Aug, 2015),
Group Director - Water Resources Group, NRSC, ISRO, Hyderabad

Dr. J. R. Sharma (Dec, 2008 - Jul, 2015)
Brahma Prakash Professor, RRSC(W), ISRO, Jodhpur(Rajasthan)
Former CGM, RC's, NRSC,ISRO, Hyderabad
Project In-charge
Er. Yogesh Paithankar, Director
Convener (S/W) Quality Assurance Team

Er. Prashant Kumar Gupta, Dy. Director</font> |

Convener (Database) Quality Assurance Team Dr. A Jeyaram
Dr. S Sudhakar,
Sh. Uday Raj,
Dr. M Kudrat ,
Ms. Rajashree V Bothale
Dr. D Dutta,
Dr. G Ravishankar,
Sh. S Pathak,
Dr. K K Sarma
Technical Guidance
Er. C K Agarwal, Chief Engineer (B & BBO)
Er. W M Tembhurney, Chief Engineer (EMO)
Project Coordinators Sh. Shantanu B.,
Sh.Uday Raj
Team
Project Managers Dr. A K Bera,
Dr. B K Bhadra,
Sh. S Pathak,
Dr. Rakesh Paliwal
Er. S N Abraham,
Director

Er. R Azhagesan,
Director

Er. Rajiv Kumar,
Director

Er. Piyush Ranjan,
Executive Engineer

Er. Pankaj Sharma,
Dy. Director

Er. Ashish Banerjee,
Dy. Director

Er. Amarjit Singh,
Dy. Director

Er. S K Chaturvedi,
Dy. Director

Er. Y S Varshney,
Executive Engineer

Er. Manoj Paunikar,
Executive Engineer

Er. Amitabh Prabhakar,
Executive Engineer

Er. Vishal Garg,
Assistant Director

Er. M Sahabdeen,
Assistant Director

Er. D R Mohanty,
Assistant Director
Groups and Work Components Project Leads & Project Scientists at Lead Centre Research Scientists at Lead Centre DPDs & Project Scientists
S/W Design,Architecture,Integration, Data Security, Web Hosting & Website Sh. Gaurav Kumar
Sh. K S Srinivasan
Sh. Hansraj Meena

3. Ms. Shilpa Taneja
4. Ms. S. V. Pravalika
5. Ms. Divya Mishra
6. Ms. Jyotsana Chuchra
7. Mr. Samuel Lourdraj .C
8. Mr. Rahul Sharma
9. Mr. Piyush Dubey
10. Mr. V. Srinivasa Reddy
11. Ms. Chitra S. Pai
12. Ms. Manasa Devi .B
13. Mr. Mohamed Ali .S
14. Ms. Hemlata Gehlot
15. Mr. Amit Kumar
16. Mr. Devdatta S. Tengshe
17. Mr. Jai Prakash Jyani
18. Mr. Munish Gorsi
19. Ms. Deepika Achariya
20. Ms. Pratima Tak
21. Mr. Niteen K. Bankar
22. Ms. Himani Singh
23. Ms. Sneha
24. Ms. Kamini Yadav
25. Mr. Goutam Bhati
26. Mr. Debhasish Bhakta
27. Mr. Nitin Chauhan
28. Ms. Ila Agnihotri
29. Mr. Sagar S. Salunkhe
30. Mr. Vishal Singh
31. Ms. Vineeta Sharma
32. Dr. N. Vyjayanthi
33. Dr. Shirsath Paresh .B
34. Mr. Sanjay Kumar
35. Ms. Rashmi Rekha Dutta
36. Mr. Brij Kishor Jashal</font> |Sh. Vinod M Bothale
Sh. Shantanu B
Sh. K Nagajyothi
Sh. S S Rajashekhar
Sh. Harish Karnatak
Sh. D Giribabu
Dr. A V Suresh Babu
Sh. E Sivasankar
| |

Database Organization &Geo-database Standards Dr. A K Bera
Dr. Rakesh Paliwal
Dr. M C Gupta
Dr. S N Das
Dr. S S Rao
Sh. K Abdul Hakeem
Legacy Data ISRO Projects Dr. Rakesh Paliwal Dr. V V Rao
Dr. G Ravishankar
Dr. A V Suresh Babu
Sh. B Simhadhari Rao
Watershed Atlas & Water Resources Projects Dr. A K Bera
Dr. Rakesh Paliwal
Ms. Rajashree V B
Dr. G Sreenivasan
Dr. S Ravindranath
Dr. K H V Durga Rao
Administrative & Thematic Layers Dr. B K Bhadra
Dr. Rakesh Paliwal
Sh. S Pathak
Dr. D Dutta
Dr. V M Choudhary
Sh. P V Raju
Sh. P Satyanarayana
Environmental Data Dr. S Rama Subramoniam
Dr. Manoj Joseph
Dr. S N Das
Sh. John Mathew
Sh. M Shanker
Sh. B Simhadhari Rao
Capacity Building,Modelling, Value Addition & Report Sh. S Pathak Dr. P Manavalan
Sh. Pramod Kumar
Sh. P V Raju
Dr. K H V Durga Rao
Acknowledgement


Print/export
QR Code
QR Code project_team (generated for current page)